.

Lyrics Nabi Ki Naat Khwani Ho Rahi Hai

Lyrics of naats will be available soon.

Nabi Ki Naat Khwani Ho Rahi Hai

By: Asad Iqbal