.

Lyrics Ya Ilahi Yahi Hai Tamanna Meri

Lyrics of naats will be available soon.

Ya Ilahi Yahi Hai Tamanna Meri

By: Asad Iqbal