.

Lyrics Ya Shahe Umam Ik Nazre Karam

Lyrics of naats will be available soon.

Ya Shahe Umam Ik Nazre Karam

By: Asad Iqbal