.

Lyrics Hum Khaak Hain Aur Khak Hi Mawa Hai

Lyrics of naats will be available soon.

Hum Khaak Hain Aur Khak Hi Mawa Hai

By: Furqan Qadri