.

Lyrics Jab Karam Hota Hai Halat Badal Jate Hain

Lyrics of naats will be available soon.

Jab Karam Hota Hai Halat Badal Jate Hain

By: Zara Rasheed