.

Lyrics Har Dukh Mein Apna Sahara Hai

Lyrics of naats will be available soon.

Har Dukh Mein Apna Sahara Hai

By: Aamir Anwar Qadri