.

Lyrics Ab Is Se Badh Ke Kiya Nakamiyan

Lyrics of naats will be available soon.

Ab Is Se Badh Ke Kiya Nakamiyan

By: Aziz Mian